• info@stemistdigi.com.tr
STEM Nedir?

STEM Nedir?

STEM eğitimi, bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) alanlarını birleştiren bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu eğitim modeli, öğrencilere bu dört disiplini entegre etme ve gerçek dünya sorunlarını çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. STEM eğitimi, öğrencileri yaratıcılığa teşvik ederken aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi becerileri de geliştirmeyi hedefler. Böylece, öğrencilerin teknoloji çağında rekabet edebilecekleri…

Kodlama ve Tasarım

Kodlama ve Tasarım

Kodlama ve tasarım, günümüzün dijital çağında hayati öneme sahip olan becerilerdir. İlerleyen teknolojiyle birlikte, kodlama ve tasarım becerileri, birçok sektörde ve iş alanında önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Kodlama, bilgisayarların anlayabileceği bir dilde talimatlar yazmayı ifade ederken, tasarım ise estetik, işlevsellik ve kullanılabilirlik açısından çözümler üretmeyi içerir. Birlikte çalıştıklarında, kodlama ve tasarım, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini sağlar ve dijital dünyada…

Robotik Teknolojiler

Robotik Teknolojiler

Robotik, günümüz teknolojisinin en heyecan verici ve hızla gelişen alanlarından biridir. Robotlar, insanların günlük yaşamlarında giderek daha fazla yer almaktadır ve birçok sektörde kullanılmaktadır. Robotik, bilgisayar bilimi, mühendislik ve yapay zeka gibi disiplinlerin kesişim noktasında yer alan bir alandır. Robotlar, programlanabilir, otomatik veya özerk cihazlardır ve çeşitli görevleri yerine getirmek için programlanabilirler. Robotlar, endüstriyel otomasyondan sağlık hizmetlerine, tarımdan uzay keşfine…